South Western Arkansas, The Ouachita mountains.

Photos 21-29 of 29